Marca penisul bogatyrev


Calcul Aceste marca penisul bogatyrev stabilesc dispozițiile de bază pentru organizarea, desfășurarea și înregistrarea rezultatelor inspecției primite a materiilor prime, materialelor, marca penisul bogatyrev, componentelor etc. Recomandările sunt concepute pentru a oferi asistență metodologică și practică specialiștilor companiei în implementarea și utilizarea unui sistem de management al calității produselor bazat pe aplicație standarde internaționale Seria MS ISO Recomandările dezvăluie posibile abordări ale implementării GOST Controlul de intrare trebuie înțeles ca Controlul calității produselor furnizorului primite de consumator sau client și destinate utilizării la fabricarea, repararea sau operarea produselor.

Principalele sarcini ale controlului de intrare pot fi: Obținerea cu o fiabilitate ridicată a unei evaluări a calității produselor supuse controlului; Asigurarea lipsei de ambiguitate a recunoașterii reciproce a rezultatelor evaluării calității produselor de către furnizor și consumator, efectuate după aceleași metode și conform acelorași planuri de control; Stabilirea conformității calității produsului cu cerințele stabilite pentru a prezenta în timp util reclamațiile către furnizori, precum și pentru munca operațională cu furnizorii pentru a asigura nivelul cerut marca penisul bogatyrev calitate a produsului; Prevenirea lansării în producție sau repararea produselor care nu îndeplinesc cerințele stabilite, precum și a protocoalelor de permisiune conform GOST 2.

Decizia cu privire la necesitatea introducerii, strângerii, slăbirii sau anulării controlului de intrare este luată de consumator pe baza caracteristicilor, naturii și scopului produsului sau a rezultatelor controlului de intrare al produsului în perioada trecută sau a rezultatelor funcționării acestuia consumului. Pe baza scopului controlului de intrare, consumatorul îl poate efectua imediat înainte de lansarea produsului în producție totuși, în perioada de garanție și numai pentru acele elemente ale cerințelor NTD care sunt importante pentru un anumit tip de produs și care sunt reflectate în Lista controlului de intrare pentru acesta.

Dacă este necesar, consumatorul poate efectua controale suplimentare asupra produselor care nu sunt prevăzute în NTD pentru produse, dacă condițiile și modurile specificate de metodele de verificări suplimentare nu depășesc cele stabilite în NTD pentru produse. În acest caz, nu este necesar acordul acestor metode cu furnizorul și reprezentantul consumatorului. În cazul rezultatelor negative ale verificărilor suplimentare, furnizorul nu va prezenta o reclamație.

Verificarea suplimentară a clienților poate identifica articolele potențial nesigure pentru un anumit produs și le poate respinge în avans. În timpul inspecției de intrare, este permisă instruirea produselor în condițiile și modurile prevăzute de documentația tehnică. În acest caz, este necesar să se stipuleze acest lucru în lista de produse. Se recomandă efectuarea inspecției primite conform parametrilor cerințelor stabilite în NTD pentru produsele controlate. Controlul primit al produselor conform parametrilor care nu sunt specificați în NTD, contractele sau contractele de furnizare pot fi efectuate de consumator fără acordul cu furnizorul în scopuri interne proprii, fără dreptul de a prezenta reclamații furnizorului.

Se recomandă să se stabilească gama de produse, parametrii cerințele controlate, tipul și planurile de control în lista produselor supuse controlului de intrare.

Nomenclatura produselor supuse controlului de intrare poate fi determinată de specificația sumară de producție sau de lista produselor achiziționate incluse în documentația de proiectare.

Nomenclatura materiilor prime, a materialelor și a semifabricatelor supuse controlului de intrare poate fi determinată în conformitate cu specificațiile de producție rezumate care fac parte din documentația tehnologică și pot fi ajustate anual de către dezvoltatorul produsului pe marca penisul bogatyrev ce sunt făcute modificări ale proiectării și documentației tehnologice și aprobate de inginerul șef al producătorului.

Lista produselor supuse controlului de intrare poate fi clasificată ca documente normative tehnice generale care nu au legătură cu niciunul dintre sistemele de documentare existente. Lista produselor supuse controlului de intrare, de regulă, este elaborată pe baza cardurilor de control de intrare, a specificațiilor de producție sau a unei liste a produselor achiziționate și a specificațiilor de producție a materiilor prime, materialelor și semifabricatelor și stă la baza reglementărilor de control de intrare.

Controlul primit al produselor ar trebui să includă controlul asupra: calitatea produselor primite; marca penisul bogatyrev documentației însoțitoare care atestă calitatea și caracterul complet al produselor; înregistrarea produselor testate în jurnalele contabile.

  • În timpul unei erecții penisul devine mai mare
  • Care este inspecția de intrare la întreprindere. Executiv
  • Когда ты был создан, Джезерак, тебе были внушены страх перед внешним миром и желание постоянно оставаться в городе, которые ты делишь со всеми прочими диаспарцами.

Inspecția primită poate fi uneori efectuată în două etape: în prima etapă, se efectuează o examinare externă a produsului și disponibilitatea documentelor însoțitoare, inclusiv completitudinea acestuia; în a doua etapă, verificarea caracteristicilor de calitate ale produselor. În cazul în care mijloacele de control sau măsurare, precum și metodele de control și testare, diferă de cele specificate în NTD, atunci consumatorul își alege propriile și este de acord cu acestea cu furnizorul sau reprezentantul clientului, pentru a asigura lipsa de ambiguitate a rezultatelor evaluării calității produsului.

marca penisul bogatyrev erecția este cel mai cinstit compliment al unui bărbat

La efectuarea controlului de intrare, condițiile trebuie reglementate, după care controlul poate fi efectuat. Aceste condiții includ, de exemplu, regimul de temperatură, procesul de conservare, obținerea unei mase omogene sau a unei compoziții uniforme, timpul de intrare al produsului în modul de funcționare, rezistența la vibrații, uleiuri, detergențiinfluența câmpurilor externe, umiditatea, presiunea atmosferică, radiația solară, mediile agresive, timpul de expunere etc.

Lista instrumentelor de control, testare și măsurare utilizate, a materialelor și a reactivilor, precum și cerințele pentru acestea în timpul inspecției de intrare, ar trebui indicate în NTD pentru produse sau în procedurile de control.

Prețul diviziunii mijloacelor de control, măsurare sau testare nu trebuie să fie mai mult de o abatere standard a parametrului controlat. Controlul primit al produselor poate fi continuu, selectiv sau continuu vezi. Cu un control complet, fiecare unitate de produs dintr-un lot controlat este supusă controlului pentru a identifica unitățile de produse defecte și a lua o decizie cu privire la adecvarea produselor pentru lansarea în producție.

Se recomandă desemnarea controlului continuu în acele cazuri în care este fezabil din punct de vedere tehnic și economic și produsele sunt fragmentare. Cu un control complet, pot fi prezentate atât un lot complet format de produse, cât și unități individuale de produse pentru producție la scară mică și mică.

marca penisul bogatyrev care are un penis mare

În timpul eșantionării, eșantioanele eșantioanele sunt luate aleatoriu din lotul controlat de produse în conformitate cu planul de eșantionare, pe baza rezultatelor controlului, se ia o decizie asupra întregului lot controlat de produse.

Cu inspecție selectivă, numai un lot complet format de produse atât piese, cât și fără formă poate fi prezentat pentru inspecție.

Nu este permisă prelevarea de probe sau probe până când nu este prezentat un lot complet format de produse. Regulile pentru selectarea unităților de produse din eșantion sunt conforme cu GOST Cu control continuu, fiecare unitate de produs este supusă controlului în ordinea în care sunt produse, până când se obține numărul de unități de produs adecvate stabilit prin planul de control. După aceea, controlul complet este încheiat și transferul la selectiv producția pieselor. Planurile de eșantionare trebuie marca penisul bogatyrev între furnizor și client și stabilite în strictă conformitate cu standardele naționale sau ISO pentru testarea acceptării statistice.

Liniile directoare pentru furnizarea și marca penisul bogatyrev metodei și planurilor de eșantionare sunt stabilite în RDRR Se recomandă luarea deciziei privind conformitatea sau neconformitatea calității produsului cu cerințele stabilite pentru fiecare lot controlat separat.

Furnizorul și consumatorul, atunci când sunt de acord și stabilesc planuri pentru inspecția primită dacă aceste planuri nu sunt stabilite în NTD pentru produsepot stabili procedura de compensare a pierderilor din produsele defecte sau incomplete în cazul în care aceasta este descoperită de consumator în timpul inspecției primite sau în timpul procesului de producție. La trimiterea din nou a produselor pentru inspecția primită în documentația însoțitoare, se recomandă indicarea motivelor pentru care a fost respins sau returnat furnizorului la prima prezentare, pentru ca operatorul să aplice atentie speciala asupra caracteristicilor din cauza cărora a fost respins sau returnat furnizorului.

În practică, apar adesea situații când este important nu numai să se ia o decizie cu privire la acceptarea sau respingerea unui lot de produse, ci și să se cunoască nivelul său efectiv de defectivitate, deoarece nivelul de defectivitate caracterizează calitatea unui lot de produse.

  1. Ему всегда хотелось выйти наружу - и во сне, и наяву.
  2. Penisuri tinerețe
  3. Erecție pentru o singură fată
  4. Кларк не был бы самим собой, не коснись он также и технических и научных сторон в своих образах грядущего: счастливым сочетанием "технической" и "философской" фантазии он и славен.
  5. Puterea de vindecare a băii din Rusia

Cu cât este mai scăzut nivelul de defectivitate al unui lot, cu atât este mai mare calitatea acestuia. Rata de deficiență poate fi exprimată ca procent de articole defecte, determinată din raportul: Numărul de defecte la o sută de unități de producție, determinat din raportul: Primul raport este recomandat atunci când este suficient să se stabilească doar numărul de articole defecte din numărul de articole controlate. În acest caz, o unitate de producție este considerată defectă dacă are cel puțin un defect.

Se recomandă utilizarea celui de-al doilea raport atunci când marca penisul bogatyrev important să se stabilească numărul de defecte în articolele de producție controlate, dacă pot marca penisul bogatyrev unul sau mai multe defecte în articol.

În acest caz, fiecare neconformitate individuală a produselor cu cerințele stabilite ar trebui considerată un defect. Nivelul de deficiență poate fi introdus și ieșit. Este important pentru consumator să cunoască nivelul de intrare a defectivității, care este înțeles ca nivelul de defectivitate dintr-un lot sau flux de produs care intră pentru control într-o anumită perioadă de timp.

O idee mai fiabilă a calității produsului va da nivelul mediu de deficiență a intrării, determinat de rezultatele inspecției mai multor loturi. Nivelul mediu de deficiență a intrării caracterizează calitatea produselor furnizate și este determinat de capacitățile tehnice de producție și nu depinde de planul de control adoptat.

5. ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR CONTROLULUI DE INTRARE

Erecție când conduceți în mașină nivelului mediu de intrare a deficienței poate fi obținută din rezultatele inspecției continue sau selective a mai multor loturi de produse care vin pentru inspecție conform formulelor date în clauza 4.

Valoarea nivelului mediu de deficiență la intrare poate fi utilizată ca valoare inițială pentru a justifica și selecta un nivel de acceptare a defectivității AQL. AQL este valoarea nivelului de deficiență la care sunt de acord marca penisul bogatyrev furnizorul, cât și consumatorul și care servește ca bază pentru determinarea standardului de control pentru planurile de eșantionare ale inspecției de intrare.

Valoarea nivelului mediu de deficiență la intrare trebuie să fie mai mică deAQL. Prin urmare, furnizorul trebuie să se asigure că rata medie de deficiență a intrării nu depășește valoarea specificată. Odată cu creșterea nivelului mediu de intrare a defectității, furnizorul va suporta pierderi din returnarea și respingerea produselor. AQL determină gradul de severitate rigiditate al eșantionării.

Часть этой информации исходила от супружеских пар, избранных на роль родителей новых граждан. Выбор происходил по жребию, и обязанности их были не слишком обременительны. Эристон и Итания посвящали воспитанию Олвина никак не более трети своего времени, и они сделали все, что от них ожидалось, В обязанности Джизирака входили наиболее серьезные аспекты обучения Олвина. Считалось, что названые родители должны обучить ребенка, как ему вести себя в обществе, ну и познакомить со все расширяющимся кругом друзей. Они отвечали за характер Олвина, Джизирак -- за его интеллект.

Pe baza rezultatelor controlului de intrare, se recomandă întocmirea unei concluzii privind conformitatea produselor la cerințele stabilite și completarea unui jurnal al rezultatelor controlului marca penisul bogatyrev intrare. Datele raportului de control, analiză sau test trebuie verificate cu atenție de către operator, împreună cu documentația tehnică pentru produs și documente însoțitoare faceți o notă despre produse despre controlul de intrare și rezultatele acestuia, marcați marcați produsele, dacă acest lucru este prevăzut de lista produselor supuse controlului de intrare.

Dacă produsul îndeplinește cerințele stabilite, divizia de control primită ia o decizie cu privire la transferul acestuia în producție. Dacă marca penisul bogatyrev detectează un defect sau incompletitatea livrării produselor, divizia de control primită întocmește un act pentru căsătoria sau incompletitudinea livrării.

Compania furnizoră, după ce a primit o reclamație, efectuează cercetările necesare motive pentru neconformitatea produselor cu cerințele de reglementare documentatie tehnicaeste de acord cu consumatorul și îi trimite consumatorului un raport de cercetare indicând măsurile luate pentru a elimina motivele menționate în plângere cu o concluzie cu privire la eficacitatea măsurilor luate.

Departamentul de control al calității trebuie să informeze în mod sistematic furnizorul cu privire la rezultatele inspecției primite. Furnizorul, în acord cu consumatorul, dezvoltă și pune în aplicare măsuri care vizează îmbunătățirea calității produselor. În cazul respingerii produselor din magazinul de la magazinul furnizorului defect latentse întocmește un act defectconform căruia produsele sunt trimise către izolatorul de defecte împreună cu actele defecte semnate de șefii magazinului și de comandantul unității de control primite.

Răspunderea pentru defectele care decurg din produse în cursul producției care nu au trecut de acceptarea externă sau respinse de către Departamentul de control al calității este asumată de lucrătorii depozitelor care au dat ordinul de a emite aceste produse pentru producție.

Pe baza rezultatelor inspecției primite, consumatorul, dacă este necesar, informează organul teritorial al Gosstandart din Rusia la sediul întreprinderii furnizoare cu marca penisul bogatyrev la neconformitatea produsului cu cerințele stabilite pentru luarea măsurilor în conformitate cu funcțiile atribuite acestora Anexa 2, GOST În timpul inspecției primite, se verifică în principal următoarele: Conformitatea cablurilor, produselor, materialelor și echipamentelor furnizate marca la proiect; Corespondența cantității cu proiectul; Absența defectelor vizibile și a deteriorării aspectului ; Integritatea echipamentului sau a produsului; Conformitatea produsului cu caracteristicile tehnice specificate în pașaport sau TU, GOST; Disponibilitatea și caracterul complet al documentației însoțitoare care confirmă tipul și calitatea; Data fabricației conform pașaportului sau marcajului; Calitatea depozitului.

Conformitatea cablurilor, produselor, materialelor și echipamentelor furnizate marca la proiect Tot ceea ce se află în specificațiile proiectului este împărțit la oferta furnizorului și a clientului. De obicei, clientul își asumă furnizarea tuturor echipamentelor complexe și costisitoare, precum și a cablurilor cu lungimi de peste m, orice altceva - marca penisul bogatyrev, materialele și cablurile de până la m sunt furnizate de către antreprenor dacă sunteți interesat, puteți arunca marca penisul bogatyrev privire la modul în care se face acest lucru în conformitate cu MDS La încheierea unui contract cu un antreprenor general, se întocmește o foaie de divizare și se semnează cea de-a a anexă, conform căreia clientul completează obiectul, tot ceea ce nu este inclus în această cerere și tot ceea ce a fost dat jos a uitat să includă în propriul său este furnizat de către contractant.

Anexa 10 este făcută pe baza primelor cum să faci exerciții penis ale proiectului, care se schimbă adesea în timpul procesului de construcție, precum și marca și cantitatea de cabluri și echipamente. Acest marca penisul bogatyrev trebuie monitorizat pentru a face aprobări la timp. Marcă, completitudine, cantitate și specificații echipamentul este verificat conform proiectului în atribuirea către producător.

Adesea în proiect există doar o referință la atribuirea care vine de la uzină împreună cu echipamentul, caz în care este necesar să se verifice conformitatea echipamentului cu atribuirea sau specificațiile din fabrică. De obicei, există astfel de jamburi atunci când se acceptă echipamente: discrepanța dintre dimensiuni - lățime, înălțime etc. De obicei, nimeni nu verifică cablul, produsele și materialele furnizate de contractor, pur și simplu întocmiți un CV pentru proiect.

Cât din acest material sau produse va fi pentru toate proiectele, puteți afla din lista de livrare a antreprenorului pregătește PTO în birou. Această declarație poate diferi de ceea ce a fost cumpărat de fapt din cauza înlocuirilor și aprobărilor care ar putea să nu vă ajungă la unitate. Setul complet își face rezumatul pe baza declarației PTO care indică mărcile exacte, furnizorii și termenii, deci va fi, de asemenea, foarte util, mai ales dacă PTO nu a avut timp să aplice ștampilele.

De asemenea, este mai convenabil să căutați documentație, să cunoașteți furnizorii efectivi și să aveți o factură.

Dacă ceea ce a fost adus nu coincide cu ceea ce ar trebui să fie în conformitate cu proiectul, este mai bine să păstrăm tăcerea despre acest lucru falsificând documentația însoțitoare, deoarece astfel de lucruri nu sunt de acord de către client și, în cazuri extreme, trebuie să încercați foarte mult să-l convingeți că ceea ce ați livrat sau veți face pentru a oferi o calitate mai bună sau nu mai proastă decât cea de design și că aceasta va fi mai rapidă și mai plăcută din punct de vedere estetic.

Acordați o atenție deosebită cutiilor.

In timpul domniei lui Petru I de baie rus a nceput s se rspndeasc n ntreaga lume, foarte repede. Dup ce grenadieri baie au fost scldat n ru, n orice moment al anului, chiar i n timpul iernii dect uimirea evocat i nedumerirea la Paris, iar comentariile pe care soldaii se pot mbolnvi i muri dup o astfel de baie, Petru a rspuns c, dimpotriv, nu moare, i oelit, pentru c pentru ei obiceiul - a doua natur. Antonio Nunes Ribeiro Sanchez, autor al unui tratat despre bile ruseti, vorbete despre ele ca un bun preios, care poate servi la "rezisten i o bun sntate a organismului", nu numai n Rusia.

Dacă specificația pentru aceasta conține specificații tehnice, atunci supravegherea tehnică poate avea un pașaport, în care trebuie indicate aceleași specificații tehnice și, întrucât astfel de cazuri sunt adesea făcute de aceeași organizație de instalare, este posibil să nu coincidă sau să nu le aibă deloc.

Singurul lucru pe care institutul îl poate conveni este lungimea cutiei, de exemplu, de la 3 sau 2 metri la 2,5.

Puterea de vindecare a băii din Rusia

Potrivirea cantității cu proiectul Acesta este unul dintre indicatorii importanți necesari în primul rând pentru managerul de marca penisul bogatyrev manager de șantier, maistru. Dacă marca a venit într-un loc greșit, atunci cel mai probabil este de acord, dar dacă nimeni nu a comparat cantitatea de pe facturi cu proiectul, atunci fie materialele marca penisul bogatyrev echipamentele pot să nu fie suficiente, fie să preia excesul și atunci va fi necesar să reveniți, pentru că nu puteți raportează-i.

În același timp, se întâmplă adesea că a fost înșelat și trebuie să cumpărați pe cheltuiala cuiva pentru a o returna. Nu și, bineînțeles, dacă nimeni nu pune facturile și OS acționează într-un singur loc, în mod firesc nu poți număra nenorocitul. Deoarece pot exista multe proiecte pentru care pot exista multe echipamente sau materiale la instalație, este necesară o fișă rezumativă pentru a verifica rapid conformitatea cu cantitatea.

Când este furnizat de client, puteți utiliza a zecea anexă, dar este mai bine să o verificați cu cele mai recente desene. Livrarea dvs.

Dar pot marca penisul bogatyrev vor exista găsiți o pompă pentru penis date care au fost selectate din specificații și, prin urmare, există riscul ca și acolo să apară erori.

În general, trebuie să știți că atunci când comparați cantitatea, este mai bine să utilizați date mai precise în fiecare caz specific. Acesta este un caz special pentru cablu, deci este mai bine să creați un jurnal sumar pentru cablu pentru acesta.

Fără defecte și daune vizibile Mai întâi de toate, ambalajul este examinat, dacă este intact și nu a fost prins pe drum, atunci ce poate a supraviețuit în nutrie.

În al doilea rând, aspectul produsului în sine este verificat, virajele exterioare sunt inspectate pe tambur cu cablul, vopseaua de pe echipament umflături, zgârieturi, zgârieturiabsența loviturilor și deteriorarea.

Uneori, datorită fixării raspizdiai, echipamentul din interiorul pachetului bate și se freacă, iar după un timp nu mai funcționează, deci este mai bine să documentați acest lucru. Toate defectele echipamentelor furnizate de client trebuie eliminate de către client înainte de instalare. Dacă este necesar, pentru echipamente atât de complexe precum transformatoarele de kV, se eliberează și documentație specială pentru inspecțiile echipamentului înainte de descărcare și transport la locul de instalare.

De obicei, echipamentele sunt complete, sunt multe și trebuie să vă ocupați de sarcinile producătorului sau de specificațiile instalației, să verificați cutiile, să respectați listele de ambalare și fișele de parcurs.

marca penisul bogatyrev penisul lateral

Acest lucru trebuie făcut rapid - clientul are cerințe stricte pentru intervalul de timp în care poate și trebuie să fie realizat. Nu o veți face singur, așa că luați maistrii și câțiva muncitori pentru a transporta și erecția dezbrăcată dispare cutiile și verificați.

De obicei, există astfel de jamburi atunci când se acceptă echipamente: lipsa elementelor de fixare a echipamentului sau a presetupelor; absența marca penisul bogatyrev piese conform specificației, deși toată lumea a fost trimisă conform facturii. În primul rând, trebuie să aveți o factură cu numărul de locuri feroviar sau rutier și trebuie să verificați numărul de cutii.

În al doilea, verificați completitudinea în conformitate cu listele de ambalare și lista de preluare facturădacă ceea ce a fost adus cu ceea ce a fost ambalat. În al treilea rând, verificați lista de preluare factură cu o atribuire către producător sau specificația fabricii și disponibilitatea tuturor documentelor însoțitoare pentru echipament.

Adesea, planta însăși este de acord la finalizarea oricărei înlocuiri și trimite un acord cu documentația.

Reprezentantul producătorului trebuie să fie prezent în același timp și, dacă este necesar, să semneze actele. Adesea aduce cu el și puteți lua de la el o listă de selectare, liste de ambalare și o specificație personalizată în Excel, ceea ce este foarte util. Luați numerele sale de contact și terminați-l în caz de probleme sau lipsă de documentație, va fi mai rapid decât prin intermediul clientului. Doar un laborator poate testa acest lucru pentru echipamente și cabluri.

În teorie, echipamentele de măsurare înainte de instalare ar trebui calibrate la standuri, ceea ce, de regulă, nu se face fac operațiunea cu emiterea protocoalelor necesare.

Большая их часть относится, как и следовало ожидать, к выходу из Диаспара. Некоторые уносят нас назад, к самым ранним нашим жизням, настолько близко к основанию города, насколько мы можем к нему подобраться. Джерейн надеется, что чем ближе он подойдет к происхождению принуждающего начала, тем легче он сможет подавить. Элвин был очень воодушевлен этой новостью.

În teorie, producătorul însuși calibrează, asamblează echipamente la standuri și furnizează documentația adecvată pentru acest lucru și verificăm doar disponibilitatea acestuia. Uneori, în normativ găsiți cerințe pentru controlul de laborator, acest lucru este încă din vechile cărți de referință, unde controlul fabricii era menit de exemplu, beton, dacă se făcea într-o fabricăcând exista încă comunism și sistemul complet de documentare tehnică de reglementare extins și la acestea.

Rezistența de izolație a cablului trebuie verificată și cu un megohmetru pe tambur, chiar dacă există un pașaport sau un raport de testare în care sunt indicate aceste modul de stimulare a penisului, deși marca penisul bogatyrev din fabrică cu tensiune crescută sunt suficiente pentru cablul de înaltă tensiune clientul însuși trebuie să angajeze un laborator pentru acest lucru, dacă nu există un protocol din fabrică.

Pe un penisul meu frumos optic, înainte de așezare, supravegherea tehnică necesită și o verificare OTDR, chiar dacă există pașapoarte din fabrică cu reflectograme. În unele cazuri, este chiar necesar să se verifice probele de cablu burghez.

Disponibilitatea documentației însoțitoare care confirmă tipul și calitatea Aceasta este cea mai mare bijuterie din întregul executiv și necesită aproximativ o treime până la jumătate din toată documentația de producție.

Toate documentele însoțitoare sunt de două tipuri - document emis producătorului de un organism special de certificare că produsele sale sunt certificate pentru respectarea oricăror standarde sau că acest produs nu are nevoie de certificare. ȘI document emis de producător cumpărătorului că acest produs sau lot are anumite proprietăți și marca penisul bogatyrev.

Toate sunt numite diferit, dar esența este aceeași. În teorie, ar trebui să aveți amândouă. Mai jos este un tabel cu o listă aproximativă de produse și documentația necesară pentru acestea. În Transneft, toate echipamentele, produsele, cablurile și materialele furnizate trebuie să fie certificate.

Aceasta înseamnă că producătorul trebuie să certifice produsele sale în centre speciale și să primească hârtia corespunzătoare - fie un certificat corespunzător, marca penisul bogatyrev o scrisoare care să ateste că acest produs nu are nevoie de certificare. Există multe dintre aceste centre de certificare în fiecare regiune și efectuează certificarea în diferite sisteme. Este întotdeauna ușor de găsit, online sau de la un furnizor, astfel încât dificultățile apar în principal cu pașapoartele.

Eliberarea centrelor de certificare a produselor și serviciilor pe regiuni certificate de conformitate în sistem GOST-R sau o scrisoare certificat care să ateste că acest produs nu este supus certificării în acest sistem refuzul necesității certificării Necesar, în teorie, absolut totul.